Pravachans and Presentations Videos in Chronological Order of Date

Arya Samaj Indiranagar Benguluru You Tube Channel

(Click to view the video)

 1. 17 Feb 2019 : Pravachan And Dhyan Prakriya by Mata Jyoti Khemani 
 2. 17 Feb 2019 :Master Om Ishwar ke Gun, Ishwar aur Jeev ka sambandh
 3. 17 feb 2019 : Bhajans (Ranjana ji and Bhajan) and Photos and Videos of the programme on 17th Feb 2019
 4. 10 Feb 2019 : Master Arnav Pratap – Yoga and Its Benefits
 5. Pravachan by Shri Ravi Bhatnagar ji on Basant Panchami and Swami Dayanand Saraswati
 6. 03 Feb 2019 – Master Som – Vaidic Sandhya
 7. 25 -26-27 Jan 2019 – Varshikotsava  
 8. 27 Jan 2019 –  Morning – Pravchan by Acharya Akhileshwar Ji – Ashram Se Ashram Ki Aur Part 1  & Part 2
 9. 26 Jan 2019 –  Morning – Pravachan by Acharya Akhileswar ji – On Geeta
 10. 26 Jan 2019 –  Evening – Pravachan by Acharya Akhileshwar ji 
 11. Bhajans by Ravidra Kumar ji Arya 
 12. Vedic Sandhya by Dr. Arun Dev Ji
 13. 25 Jan 2019 –  Evening –  Pravachan by Acharya Akhileswar ji – Part 1
 14.  Pravachan by Acharya Akhileswar ji – Part 2
 15. Bhajans by Ravindra Kumar ji Arya – Part 1 
 16. Bhajan By Ravindra Kumar ji Arya – Part 2
 17. Bhajan By Ravindra Kumar ji Arya – Part 3
 18. 20 Jan 2019 : Pravachan by Ravi Bhatnagar ji on Vaidic Havan methodology and science in it
 19. 20 Jan 2019 : Ku. Gargi Sharma & Abhigyaan – Bhajan- Ham ParamPita ke Bhachche
 20. 13 Jan 2019: Pravachan by Smt Ved Kumari Mataji
 21. 13 Jan 2019 : Ku. Veda Sahasra – Taking about : “God and where is He through meaning of Ishavasya Upanishad’s Mantra”
 22. 06 Jan 2019 : Ku. Yukta Khemani – “Rishiyoon ka Sandesh”
 23. 30 Dec 2018 : Pravachan by Shri Ravi Bhatnagar ji
 24. 30 Dec 2018 : Ku. Rishika Gupta Story from Upanishad on how to attain “Brahma ” 
 25. 30 Dec 2018 : Bhajans i. Bharat Bandhu Rastogi ji (Ab Saup diya)
  iv.Bhajan – Rakhra Mataji (Om)
  v.Bhajan – Ramlal ji (Gungaan Tera)
 26. 16 Dec 2018 : Smt Ved Kumarji
 27. 09 Dec 2018 : Shri Ravi Bhatnagar 
 28. 2 Dec 2018 : Smt Vedkumari ji
 29. 25 Nov 2018 : Shri Ravi Bhatnagar – On Prarthna, Stuti and Upaasna
 30. 18 Nov 2018 : Dr. Arun Dev – Satyrath Prakash Chapter 7
 31. 11 Nov 2018 : Shri Ravi Bhatnagar on Deepavali and Maharshi Dayanand
 32. 04 Nov 2018 :
 33. 28 Oct 2018 : Dr. Arun Dev – Aum Explanation based on Satyarth Prakash Chapter 1 and Meditation   
 34. 28 Oct 2018 : Smt. Swati Gupta – Satyarth Prakash – 1st Chapter
 35. 21 Oct 2018: Shri Lucky Khemani – Finding Myself with Scientific Spiritual Approach
 36. 12 -14 Oct 2018 – Nyaya Darshan Shivir
 37. 12 Oct 2018 –  Day 1 10:00 AM Session Part 1/3
 38. 12 Oct 2018 –  Day 1 10:00 AM Session Part 2/3
 39. 12 Oct 2018 –  Day 1 10:00 AM Session Part 3/3
 40. 12 Oct 2018 –  Day 1 5:00 PM Session
 41. 13 Oct 2018 – Day 2 07:30 AM Session
 42. 13 Oct 2018 – Day 2 10:00 AM Session Part 1
 43. 14 Oct 2018 – Day 3 07:30 AM Session Part 1/2
 44. 14 Oct 2018 – Day 3 07:30 AM Session Part 2/2
 45. 14 Oct 2018 – Day 3 10 :00 Onwards Main session
 46. 07 Oct 2018 – Pandit Dr. Arun Dev ji –  Satyarth Prakash Chapter 7
 47. 16 Sep 2018 – Smt Swati Gupta – Kathopanishad