Key Functionaries

The Trustees of Arya Samaj Bangalore are

1 President Smt Harsh Chawla
2 Vice President Smt Sneh Lata Rakhra
3 Vice President Sh Narendra Arya
4 Vice President Sh. Sandeep Mittal
5 Secretary Smt. Swati Gupta
6 Jt Secretary Sh Lucky Khemani
7 Treasurer Sh Amar Sharma
7 Trust Members
 • Smt Soma Sharma
 • Smt Sneh Lata Rakhra
 • Dr S C Sharma
 • Sh Himansju K Agrawal (President)
 • Sh Vivek Chawla (Secretary)
 • Sh Narendra Arya (Treasurer)
 • Sh Sandeep Mittal
 • Smt Swati Gupta
 • Sh Lucky Khemani
8 Mandir Antarang
Sabha Members
 • Smt Soma Sharma
 • Smt Savita Aggarwal
 • Sh Ravi Bhatnagar
 • Sh Ravi Prakash Yadav
 • Sh Sheo Agarwal